Çevre Danışmanlık Hizmeti Kapsamında

 1. çevreÇevre Yönetim faaliyetlerini uygun şekilde yürütmek ve koordine etmek,
 2. Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,
 3. Tesisin çevre konularında alması gereken belgeleri alma, güncelleme ve yenileme çalışmalarını yürütmek
 4. Çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak
 5. Çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak,
 6. Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için yazılı önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,
 7. Atık Yönetim Planını hazırlamak, atık yönetimini plan doğrultusunda uygulamak/uygulatmak, atıkların bertarafı için gerekli çalışmaları yapmak,
 8. İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,
 9. İlgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamak,

 

ÇALIŞTIĞIMIZ SEKTÖRLER  :

 1. Taş Ocağı Kırma Eleme Tesisi
 2. Hazır Beton Santralleri
 3. Sağlık Sektörü
 4. Otomotiv Sektörücevrimici
 5. Metal Sektörü
 6. Gıda Sektörü
 7. Turizm Sektörü
 8. Enerji Sektörü
 9. Ağaç Ürünleri Sektörü